Onze aanpak

De aanpak van de Families Foundation voor implementatie is succesvol omdat het gaat over luisteren, begrijpen, respectvol zijn en kennis delen met lokale organisaties en gemeenten.

Bij Families Foundation vinden we het volgende belangrijk:

Steun lokale besluitvorming

Lokale besluitvorming is volgens ons cruciaal. Besluitvorming over deze initiatieven zal dus altijd bij de gemeenten en organisaties liggen. Zij weten het beste waar de behoeften van hun gezinnen liggen.

Een lokale coördinator kan helpend zijn om het project te begeleiden en het één en ander af te stemmen met lokale implementatiestructuren die passen bij de behoeften en de middelen die er zijn.

Ontwikkel samenwerkingsverbanden

We streven er altijd naar om samenwerkingsverbanden te creëren met overheden, maatschappelijke organisaties, financiers, ngo’s en internationale en ontwikkelingsorganisaties. Dit is de sleutel om ervoor te zorgen dat onze evidence-based manier van werken effectief blijft.

Zorg ervoor dat programma’s cultureel passend zijn en afgestemd kunnen worden op de doelgroep

Effectieve programma’s moeten altijd cultureel passend zijn en flexibel genoeg om het af te kunnen stemmen op de doelgroep en individuele gezinnen.

Gebruik een systematische aanpak

De Stichting Families Foundation ondersteunt een systematische benadering. Een opvoedprogramma in combinatie met de benodigde gezins- en netwerkondersteuning, zal de beste resultaten opleveren. Over de hele wereld vormt het Triple P-systeem al een aanvulling op vele andere ondersteunende diensten en programma's, zoals voeding, infectieziektebestrijding, voor- en vroegschoolse educatie en geweld- en armoedebestrijding.

Wees duurzaam

Wij zijn van mening dat de investering in effectieve programma’s op de lange termijn een meerwaarde heeft. We gebruiken duurzaamheidsstrategieën die zijn gebaseerd op implementatiewetenschap en -processen. Alle initiatieven moeten duurzaamheidsplannen bevatten die realistisch zijn, zodat doelen op lange termijn kunnen worden behaald.

Stimuleer bewezen effectieve programma’s

De interventies en implementatieprocessen van Families Foundation zijn evidence-based. In de besluitvormingsfase stimuleren we gemeenten en organisaties om de onderzoeksresultaten van de betreffende programma’s in overweging te nemen.

Stimuleer integratie

Families Foundation ondersteunt een complementaire benadering. Dat betekent dat we niet alleen maar helpen bij het implementeren van het betreffende programma, maar dat we gemeenten en organisaties ook willen helpen bij het integreren van diverse programma’s die elkaar aanvullen en versterken. Het doel is om resultaten te creëren waarin het geheel groter is dan de som der delen.