MIM: Moeders Informeren Moeders

MIM: Moeders Informeren Moeders

Ervaren moeders bieden opvoedondersteuning, gezondheid voorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders, ofwel Moeders Informeren Moeders (MIM). MIM versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders. In maandelijkse huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en online gesprekken wisselen moeders ervaringen en informatie uit, tot het kind twee jaar is. Zo bereikt MIM samen met organisaties in en rondom de wijk vele gezinnen.

Vanaf 1 januari 2022 wordt MIM overgenomen door Families Foundation.

Meer informatie: https://www.nji.nl/nl/Methodieken/Moeders-Informeren-Moeders-(MIM)

img-logo-mim.png