MIM: Moeders Informeren Moeders

Moeders Informeren Moeders (MIM) is een toegankelijk, cultuursensitief en preventief programma voor opvoedondersteuning in de thuissituatie: voor moeders door moeders. MIM richt zich op moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Moeders die alledaagse vragen hebben over de opvoeding en verzorging van hun kind en/of weinig ondersteuning ervaren vanuit hun sociale netwerk. MIM versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders. Hierdoor worden de opvoedcompetenties van moeders vergroot en hebben zij voldoende handvatten om de verzorging en opvoeding zelfstandig op zich te nemen. 

MIM wordt uitgevoerd door ervaren moeders, de vrijwilligers. In maandelijkse huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en online gesprekken wisselen de moeders ervaringen en informatie uit. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een plaatselijke coördinator. Deze coördinator is daarnaast verantwoordelijk voor de dagelijkse implementatie en uitvoering van het programma.

MIM past goed binnen de lokale opvoedingsondersteuning van gemeenten. Het draagt bij aan de laagdrempeligheid van bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin of andere lokale voorzieningen. Ook is MIM goed in te zetten in gemeenten waar wordt gewerkt aan een Kansrijke Start. MIM kan door informele zorg en het creëren van onderlinge betrokkenheid helpen de eigen kracht van opvoeders te versterken.  

Moeders Informeren Moeders is beschikbaar in 15 gemeenten.

MIM is als 'goed onderbouwd' erkend door de Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies, zie Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Met ingang van 1 januari 2022 is MIM ondergebracht bij Families Foundation. Ben je geïnteresseerd en wil je graag iemand spreken, neem dan contact met ons op.

Meer informatie:

img-logo-mim.png