Hoe wij werken

De werkwijze van Families Foundation is gebaseerd op vijf pijlers:

Gezinnen

We helpen mee om de veerkracht en het vertrouwen van gezinnen, ouders en opvoeders te vergroten. Dit doen we door gemeenten en lokale organisaties te begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van programma’s over de ontwikkeling van kinderen en tieners en positief opvoeden, opgroeien en ouderschap. Het doel is om de competentie en het zelfvertrouwen van ouders en opvoeders te vergroten.

Professionals

Professionals worden opgeleid om bewezen effectieve programma’s uit te voeren. Zij kunnen het verschil maken als het gaat om de resultaten van een programma. Wij verzorgen trainingen voor diverse professionals uit diverse organisaties, die contacten hebben met ouders en opvoeders, om succesvol programma’s uit te voeren en om de resultaten te behalen, waarvan we weten dat ze mogelijk zijn.

Gemeenten en lokale organisaties

Bij Families Foundation willen we graag samenwerken met gemeenten en organisaties. Het doel is om hen te begeleiden en ondersteunen bij het inzichtelijk krijgen van de behoeften en prioriteiten.

Duurzaamheid

Het is van cruciaal belang dat er voldoende tijd is om nieuwe initiatieven goed te implementeren en te borgen, waardoor de uitvoering van het programma ook op de lange termijn effectief blijft. Daarom willen we organisaties graag helpen bij de implementatieplanning en systeemontwikkeling.

Evaluatie

Als onderdeel van een strategische alliantie met The Centre for Evidence and Implementation, zal Families Foundation het gebruik van monitoring- en evaluatieplannen voor alle initiatieven ondersteunen. Professionals worden opgeleid om te reflecteren op hun eigen resultaten en erover te rapporteren, waarbij ze gebruik kunnen maken van de monitoring- en evaluatie-instrumenten en het implementatiemodel.