Triple P: Positief Opvoeden

Triple P - 'Positive Parenting Program' - is een internationaal erkende, praktische en effectieve methode om ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar te ondersteunen bij veelvoorkomende opvoedvragen.

Triple P bestaat uit een combinatie van programma’s waarbij ouders zelf de intensiteit en het format van de interventie kiezen. Zo sluit de interventie aan op de capaciteiten en wensen van ouders, waardoor interventies succesvol afgerond worden. Door uit te gaan van de eigen kracht van ouders, ontwikkelen zij de veerkracht om zelf om te kunnen gaan met lastige opvoedsituaties binnen hun gezin.

Triple P geeft ouders eenvoudige en praktische strategieën die ze kunnen aanpassen aan hun eigen waarden, overtuigingen en behoeften. Het programma is hierdoor geschikt voor ouders met verschillende achtergronden.

In alle programma’s staat een positieve relatie tussen ouder en kind en de communicatie binnen het gezin centraal. Door het creëren van een veilige en stimulerende opvoedomgeving kunnen emotionele en gedragsproblemen worden voorkomen. Ook kunnen ouders zo beter zicht houden op de bezigheden van hun kind.

Naast de algemene interventies zijn er ook programma’s rond specifieke situaties, zoals voor ouders die gescheiden zijn, voor ouders van kinderen met ADHD, autisme of ontwikkelingsbeperkingen en voor ouders van kinderen met overgewicht. De programma’s kunnen zowel groepsgewijs, individueel als online worden uitgevoerd.

Meer informatie: www.triplep-nederland.nl